UGEBAK

ULUSLARARASI GELECEĞİN EĞİTİMİNE BAKIŞ KONFERANSI

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

2-4 Mayıs 2018 / Girne / Kuzey Kıbrıs

English

English

KONGRE KONULARI

“Geleceğin Eğitimine Bakış” temalı konferans eğitimin farklı konularında yapılmış bilimsel çalışmaların sunulmasına ve tartışılmasına olanak sağlayacaktır. Konferansın içeridiği konular aşağıda sunulmuştur:

 

·         Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

·         Yüksek Öğretim

·         Program Geliştirme

·         Öğretim Tasarımı

·         Eğitim Sistemleri

·         Eğitim Psikolojisi

·         Eğitim Felsefesi

·         Ölçme ve Değerlendirme

·         Sınıf Yönetimi

·         Bilişsel Psikoloji

·         Eğitim  Yönetimi ve Planlaması

·         Eğitim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme

·         Öğretmen Eğitimi

·         Okul Öncesi Eğitim

·         Matematik Eğitimi

·         Fen Bilimleri Eğitimi

·         Dil Eğitimi ve Öğretimi

·         İnsan Hakları Eğitimi

·         Sağlık Eğitimi

·         Çevre Eğitimi

·         Aile Katılımı

·         Demokrasi Eğitimi

·         Eğitimde Gelişme ve Yenilikler

·         Eğitim ve Kültür

·         Özel Eğitim

·         Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 Tarih Eğitimi

·         Eğitimle İlgili Diğer Konular