UGEBAK

ULUSLARARASI GELECEĞİN EĞİTİMİNE BAKIŞ KONFERANSI

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

2-4 Mayıs 2018 / Girne / Kuzey Kıbrıs

English

English

Kongrede sunulan ve hakem değerlendirmesinden geçerek basılmaya değer bulunan bildiriler, Folklor/Edebiyat (ULAKBIM indeksli) adlı dergide yayımlanacaktır. Bildiriler, özgünlük, içerik ve derinlik, doğruluk ve alanyazına katkısı yönlerinden değerlendirilecektir. Basılacak olan bildiriler, basılmadan önce, düzeltme veya belirlenen formata uygunluk sağlamak amacıyla yeniden yazarlarına gönderilecektir.