UGEBAK

ULUSLARARASI GELECEĞİN EĞİTİMİNE BAKIŞ KONFERANSI

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

2-4 Mayıs 2018 / Girne / Kuzey Kıbrıs

English

English

Kongreye gerek kongrenin ana teması olan Geleceğin Eğitimine Bakış teması ile ilgili gerekse eğitim bilimlerinin tüm alt alanları ile ilgili konularda öneri niteliğindeki bildiri özetleri kabul edilecektir. Bildiri özetlerinin yazılmasında aşağıdaki kuralların uyulması önem taşımaktadır.


Bildiri özeti yazma kuralları aşağıdaki gibidir:

 • Uzunluk: 300-500 sözcük arası
 • Kenar boşlukları: Üst 2.5 cm, alt 2.5 cm, sol 3.5 cm ve sağ 2.5 cm
 • Yazı tipi ve büyüklüğü: Arial, 12 punto
 • Satır aralığı: Tek
 • Sayfa numarası: Sağ-üst köşe
 • Paragraf düzeni: Sola dayalı

Bildiri özeti, yapılan çalışma ile ilgili aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 1. Giriş
 2. Araştırmanın amacı
 3. Kuramsal çerçeve
 4. Araştırmanın yöntemi
 5. Bulgular ve sonuç
 6. Araştırmanın alanyazına katkısı

- Bildiri özetleri sonunda 3 ile 5 arasında anahtar sözcük yazılmalıdır.

- Bildiri özetlerinin kabulü kapalı değerlendirme sürecinden geçirilerek belirlenecektir.

- Bildiri özetlerine temel olan çalışmalarda özgünlük ya da daha önce bir kongrede 
sunulmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olma özellikleri aranacaktır.

 

Yukarda belirtilen formata ve içeriğe bağlı kalmayarak hazırlanan bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri özetinizi göndermek için BURAYI tıklayınız.