ICOPFE

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PERSPECTIVES FOR FUTURE EDUCATION

Cyprus International University

2-4 May 2018 / Kyrenia / North Cyprus

Turkish

Türkçe

 

Accepted Abstracts

 

CONFERENCE PROGRAM


*Hüseyin Özden

“Üniversite 4.0, Yeni Nesil Üniversite Bütçelerde Üçüncü Kaynak Arayışları”

 

*Meryem Cumhur

“3. Sınıf Geometrik Cisimler Ünitesinin Somut Modellerle Zenginleştirilmiş Öğretim Uygulamaları ve Bilgisayar Destekli Eğitimle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi”

 

*Sarem Özdemir

“72 Aylık Çocukların Bilişsel, Duyuşsal ve Özbakım Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Örneği”

 

*Farhad Muhammad Rajab

“An Investigation of Classroom Management Challenges Faced by English Language Teachers at Primary Schools of Iraqi Kurdistan Region”

 

*Milena Palczewska

“Polemology as a subject of teaching in higher studies”

 

*Abdul Hadi Aminu

“Career Readiness among Final Year Business Education Students of Higher Institution in Bauchi State-Nigeria”

 

*Nevriye Yazçayır & Kıymet Selvi

“Köndem Program Değerlendirme Modeli”

 

*Aleksandra Kapusciak

“Case study of a terrorist attack at school. Prevention and education”

 

*Muhammad Shakir

“Analysis of Communication skills and Effective Use of Educational Technologies by Secondary School Teachers of Pakistan”

 

*Ferhad Mirzayev, Rafiq Kuliyev, Namiq Baksihov & Nermin Kuliyev

“Ekonomik - çevresel araştırmalarda belirsiz faktörlerin belirlenmesinin bilimsel temelleri hakkında”

 

*Seçkin İsmihan & Sarem Özdemir

“48 – 60 Aylık Çocukların Sosyal Yetkinlik ve Davranışlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”

 

*Vasfiye Karabıyık & Necla Işıkdoğan Uğurlu

“Özel Eğitim Bölümü Öğretmenlik Uygulaması Kapsamında Öğretmen Adaylarının Yapılan Öğretimsel Düzenlemelere İlişkin Görüşleri”

 

*Njma Salem

“Libyan Student Teachers’ Perception on Attributes of the Effective EFL Teachers”

 

*Necla Işıkdoğan Uğurlu & Nilay Kayhan

“Öğretici Materyal Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri: Özel Eğitim Alan Örneği”

 

*Elijah Okpanachi

“Theory of Education in Betrand Russell And Nigeria's Educational System”

 

*Patience Ebekeyi Idoga, Elizabeth Y. Coker-Farell & Mehmet Toycan

“Design of a Language Tool for Enhaning the Teaching and Learning of English Language”

 

*Arzu Ergişi Birgül, Burcu Mutlu Şahin & Aynur Bütün Ayhan

“An Alternative Method for Concept Teaching to Children: Computer Assisted Instruction”

 

*Ece Emre Müezzin

“Rehber ve Psikolojik Danışmanların Teknoloji Bağımlılığı ve Baş Etme Becerilerine İlişkin Görüşleri”

 

*Ahmet Dönger, Okan Sarıgöz & Ayhan Güler

“Program Geliştirme”

 

*Şükrü Güven, Ali Antepli & Medine Araslan

“Öğrencilerin Yaşam Değerlerinin Eğitime Katkısı Üzerine Bir Araştırma: Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü Uygulaması”

 

*Mustafa Onur Tatlı & Ayşe Bengisoy

“Yatılı Yurtta ve Ailesi Yanında Kalan Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Durumluk ve Süreklik Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması”

 

*Serkan Şavk

“Ölçme-Değerlendirme ve Öğrenim Süreçlerinde Dijital Beşerî Bilim Araçlarının Kullanılması: Yeşilçam Filmlerinin Metrik Analizi Üzerine Bir Deneme”

 

*Tayfun Can Onuk

“Türk Dili Derslerini Elektronik Metin Okuryazarlığı İçin Yeniden Tasarlamak: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Örneği”

 

*Awatif Abu Alshar

“Future Vision of Instructional Design for Courses Topics from the Digital Generation's Views”

 

*Cemre Anlayışlı & Nergüz Bulut Serin

“Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Depresyonun, Cinsiyet, Akademik Başarı ve İnternete Giriş Süreleri Açısından İncelenmesi”

 

*Mehtap Kaya & Feyza Pınar

“Okul Provasından Hayat Sahnesine”

 

*Ali Taşkın

“Bir “DEĞER” Olarak Düşünce Eğitimi”

 

*Senem Zaimoğlu & Şehnaz Şahinkarakaş

“Development and Evaluation of the Social-Emotional Foreign Language Learning Scale in a University EFL Preparatory School Context”

 

*Aysun Dağtaş & Şehnaz Şahinkarakaş

“The experience and management of uncertainty in foreign language learning within dynamic systems framework”

 

*Younus Abubakar & Behbood Mohamadzadeh

“Conflict between Traditional and Western Culture: A Postcolonial Analysis of the Lion and the Jewel by Wole Soyinka”

 

*Fatma Batular

“A Feminist Stylistics Analysis of The Laugh of the Medusa by Héléne Cixous”

 

*Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu & Vasıf Karagücük

“Establishing Lean Methodology in ELT for Future”

 

*Rüya Mert Altıncı

“A Case Study on Staff Development Program at a Private University in Cyprus”

 

*Hüseyin Özden

“İslam Ülkeleri Üniversitelerdeki Eğitim, Öğretim, Arge-Faaliyetlerin Değerlendirilmesi”

 

*Cem Taşkapı & Canan Zeki

“Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Doğu Akdeniz Üniversitesi Örneği Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Doğu Akdeniz Üniversitesi Örneği”

 

*Hande Mişe & Hakan Hançer

“Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi”

 

*Şeyda Kılıçoğlu & Buse Eser

“Bir Eğitim Materyali Tasarımı: Trigonometrik Çember”

 

*Elif Bozcan, Nihan Koran, Bengü Berkmen & Eşmen Tatlıcalı

“Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Devam Eden 4-6 Yaş Arasındaki Çocukların Ebeveynlerinin İstismara Yönelik Farkındalığı”

 

*Fatma Batular

“Gender Representation in the Northern Cypriot EFL Textbook Series Beyond Series”

 

*Mediha Çınarlı & Sevilay Atmaca

“KKTC Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesine Katkısı”

 

*Olkan Ulukan & Sevilay Atmaca

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Eğitim Programının STEM Eğitim Modeline Uygunluğu”

 

*Fikret Zabitoğlu & Sevilay Atmaca

“Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Öğretim Programı Dersinde Basamaklı Öğretimi Kullanımı”

 

*Özge Razı Çelik, Behbood Mohammadzadeh & Mehmet Ali Yavuz

”Research into the Turkish Prospective Teachers’ Production of Conversational Implicatures in English”

 

*Farida Aboud

“Apology strategies among EFL postgraduate Learners”

 

*Fatma Batular

“Gender Representation in the Northern Cypriot EFL Textbook Series Beyond Series”

 

*Behbood Mohammadzadeh, Özge Razı Çelik & Mehmet Ali Yavuz

”Research into the Turkish Student Teachers’ Comprehension of Conversational Implicatures in English”

 

*İme Akanyeti & Çağın Kazımoğlu

“Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Katı Atık Kirliliği ve Yönetimi Konusundaki Farkındalıkları ve Davranışlarına Eğitimin Etkileri”

 

*Şenel Elaldı & Nazlı Sıla Yerliyurt

“Sınıf Öğretmeni Adaylarının Materyal Tasarlama Süreçlerinin Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği”

 

*Danyal Öztaş Tüm

“Foreign language anxiety among prospective language teachers”

 

*Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu

“Yalın Eğitim Yöntemi Terminolojisi“

 

*Mehmet Aydınkal, Sinan Çalışkan & Reha Metin Alkan

“Değişen Dünyada Üniversitelerin Değişen Rolleri”

 

*Hülya Bilgin

“Okul Öncesi Öğretmenlerinin Rehberlik Yeterlilikleri ile Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”

 

*Younus Abubakar

“Cultural Conflicts in Death and the Kings Horseman by Wole Soyinka: A Postcolonial Study”

 

*Semiha Gürsoy & Şehnaz Şahinkarakaş

“The Dynamic Development of Student Immunity in Language Learning”

 

*Ahmet Hakan Hançer & Hande Mişe

“Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Eğitsel Amaçlı Kullanma Durumları ve Sosyal Medyaya Yönelik Tutumları”

 

*Halil Kamışlı, Fidan Aslanova & Mert Baştaş

“İlköğretim Programlarının Çevre Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi: K.K.T.C Örneği”

 

*Şerife Özbiler & Behiye Akacan

“The Predictor Roles of Perceived Parents’ Attitudes on Irrational Romantic Relationship Beliefs and Gender Roles”

 

*Faruk Öztürk

“DìVÁNU LUáÁTİ ’T-TURK’te Sesteş Sözcükleri”

 

*Elif Ünal Bozcan & Emine Öztürk

“Ebeveynlerin Anasınıfına Devam Eden Çocuklarına Yönelik Algıladıkları Sorunlar ve Ürettikleri Çözümler”

 

*Sadık Yüksel Sıvacı & Fırat Çöplü

“Üniversite Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları, Akademik Özyeterlikleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri”

 

*Oluwaseyi Anifowose & Oluchi Chikezie

“The Speech Act Analysis of Sandra Beasley’s Unit of Measure”

 

*Nedime Karasel Ayda & Fahri Tümkan

“Çağdaş Eğitimde Aranan Lider: Paternalist Liderlik ve Çatışma Çözme/Yönetme Stratejileri”

 

*Nedime Karasel Ayda & Atanur Başkan

“Öğretim Üyeleri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Sendikacıların Görüşlerine Göre Kuzey Kıbrıs’ta Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Sorunları”

 

*Nevriye Yazçayır

“Temel Eğitim Programlarının Eğitim Programı Bağlam Boyutu Açısından Analizi”

 

*Keith John Lay

“A Corpus Driven Account of Linguistic Features of Storytelling in TED Talks”

 

*Abdulkader el Rawas & Çagın Kazımoğlu

“Does the education degree of users have a significant impact on how they perceive a virtual reality environment?”

 

*Besime Erkmen

“Every challenge is an opportunity to learn: Student-teachers’ learning experiences”

 

*Ahmet Dönger, Okan Sarıgöz & Ayhan Güler

“Öğrencilerin Okula Gitme Sebepleri ile Akademik MotivasyonlarıI Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”

 

*Şerife Özbiler & Behiye Akacan

“Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Durumlarında Verdikleri Tepkilere İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”

 

*Sinan Çalışkan, Esra Damar, Seyfi Sevik & Barış Ayar

“İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim İçin Yeni Yaklaşımlar”

 

*Fathel Hussein

“The Role Education Facing the Ideological Extremism”

 

*Salihu Hayatuddeen & Ahmet Adalıer

“University Students’ Attitudes Toward E-Learning on The Moodle System”

 

*Serdar Sükan, İbrahim Tekman & Gözde Nadir Altınay

“Analysis of Gender Representation in English File Third Edition Intermediate Textbook”

 

*Aygil Takır & Ayşen Özerem

“Göç İle Gelen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okul Ortamında Karşılaştıkları Sorunlar”

 

*Erhun Tekakpınar & Figen Yaman Lesinger

“Çoklu Zeka Kuramı Beden EĞİTİMİ VE SPOR ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ”

 

*Salim Akyürek, Hülya Şenol & Figen Yaman Lesinger

“Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Psikoplojik Sermaye ve Okul Kültürü Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”

 

*Abubakir Mahmood

“Teaching Grammar Communicatively In The Education Process”

 

*Sinem Bezircilioğlu

“Abstract-The Use Of Polysyndeton in Time Passes in Virginia Woolf’s Novel To the Lighthouse”

 

*Larian Nkomo, Muesser Nat & Philip Siaw Kissi

“Learning Management System Use Policy in Higher Education Institutions”

 

*Ülkü Tosun & Aziz Zorlu

“İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi”

 

*Şeyda Kılıçoğlu

“Bir Eğitim Materyali Tasarımı: Çember ve Daire Seti”

 

*Çiğdem Hürsen & Sibel Süzek Birkollu

“Öğretmenlerin Alternatif Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutum ve Öz Yeterlik Algılarının Belirlenmesi”

 

*Mehlika Köyceğiz & Saide Özbey

“Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocuklarının Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler ve Problem Çözme Becerileri Açısından İncelenmesi”

 

*Mariam Awawda

“(Im)politeness in Only Drunks and Children Tell the Truth by Drew Hayden Taylor”

 

*Gül Kahveci

“Effects of Two Repeated Reading Strategies and Listening Passage Preview on Oral Reading Fluency”

 

*Sare Türkmen & Saide Özbey

“60-72 Aylık Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Benlik Algılarının Bazı Değişkenler ve Çocukların Motivasyon Düzeyi İle İlişkisinin İncelenmesi”

 

*Abdulkarim Said & Oluwaseyi Anifowose

“A Study on the Influence of Learners’’ Belief in Language Learning Among EFL/ESL Students”

 

*Muhittin Tuş & Ruhi Özcan

“Osmanlının Son Dönemlerde Geleceğin Eğitimi”

 

*Münevver Yalçınkaya, Meryem Taner, Tümen Erses & Emre Demirci

“Ergenlerde Sosyal Onay ve İyilik Hallerinin İncelenmesi”

 

*Doğa Kavaz & Hüseyin Öztoprak

“A case study of Sustainable Development Awareness and Environmental Sensibility: Cyprus International University”

 

*Çelen Dimililer & Nurdan Atamtürk

“The Use of Drama in Overcoming Anxiety in English as a Foreign Language Class: An Action Research”

 

*Volkan Cantemir

“Çevrimiçi Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi”

 

*Çelen Dimililer

“A Historical Study of Virginia Woolf”

 

*Hatice Kayhan & Güliz Özütürk

“Cyprus Turkish Children’s Literature and Contemporary Women Writers”

 

*Sibel Ersel Kaymakamoğlu

“Teachers’ Pedagogical Conceptualizations and Technology Use in Teaching and Learning”

 

*Umut Zeki, Tolgay Karanfiller & Kamil Yurtkan

“AN EXTENDED MOBILE APPLICATION DESIGN FOR SPECIAL EDUCATION TO TEACH NUMBERS”

 

*Cahit Nuri, Cemaliye Direktör & Omaç Ruştioğlu

“Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okur Yazarlığı Özyeterlik Algısı ile Mesleki Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”

 

*Osman Vaiz, Doç. Nesrin Menemenci & Uzm. Akış Yeşilada

“Denetmen Görev ve Sorumlukları; Kıbrıs Örneği”

 

*Osman Vaiz, Doç. Nesrin Menemenci & Uzm. Akış Yeşilada

“Öğretmenlerin Eğitim Denetmenlerine İlişkin Metaforik Algıları”

 

*Hale Erden

“Proposing a social entrepreneurship model on teacher candidates’ motivation through positive and negative metaphoric perspective”

 

*Hüseyin Göksu & Sevilay Atmaca

“Öğretmenlerin Mobil Eğitim Uygulamlarına Yönelik Tutumları”

 

*Fezile Özdamli & Şenay Kocakoyun

“Development of Gamification in Education Scale”

 

*Çelen Dimililer & Nurdan Atamtürk

“The Use of Drama in Overcoming Anxiety in English as a Foreign Language Class: An Action Research”

 

*Volkan Cantemir

“Çevrimiçi Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi”

 

*Çelen Dimililer

“A Historical Study of Virginia Woolf”

 

*Hatice Kayhan & Güliz Özütürk

“Cyprus Turkish Children’s Literature and Contemporary Women Writers”

 

*Sibel Ersel Kaymakamoğlu

“Teachers’ Pedagogical Conceptualizations and Technology Use in Teaching and Learning”

 

*Umut Zeki, Tolgay Karanfiller & Kamil Yurtkan

“AN EXTENDED MOBILE APPLICATION DESIGN FOR SPECIAL EDUCATION TO TEACH NUMBERS”

*Cahit Nuri, Cemaliye Direktör & Omaç Ruştioğlu

“Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okur Yazarlığı Özyeterlik Algısı ile Mesleki Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”

 

*Osman Vaiz, Doç. Nesrin Menemenci & Uzm. Akış Yeşilada

“Denetmen Görev ve Sorumlukları; Kıbrıs Örneği”

 

*Osman Vaiz, Doç. Nesrin Menemenci & Uzm. Akış Yeşilada

“Öğretmenlerin Eğitim Denetmenlerine İlişkin Metaforik Algıları”

 

*Hale Erden

“Proposing a social entrepreneurship model on teacher candidates’ motivation through positive and negative metaphoric perspective”

 

*Hüseyin Göksu & Sevilay Atmaca

“Öğretmenlerin Mobil Eğitim Uygulamlarına Yönelik Tutumları”

 

*Fezile Özdamli & Şenay Kocakoyun

“Development of Gamification in Education Scale”

 

*Neycan Kunt Ozaner

“A Stylistic Analysis of the Cat in the Rain by Earnest Hemingway”

 

*Bedriye Yılmaz Alıcı & Münevver Yalçınkaya

“Öğretmenlerin Mesleki Doyumları İle Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Ve İş Stresi Düzeylerinin İncelenmesi”

 

*Burak ÇEBİ & Çiğdem DÜRÜST

“Kıbrıs’ın Kuzeyinde Yetersizlikten Etkilenmiş Bireylerin Ailelerinin Sosyal Destek Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”

 

*Nazım Kaşot & Nedime Karasel Ayda

“İlkokulda Okuyan Öğrencilerin “Sınıf Dışı Ders” Konusundaki Zihinsel İmgelerinin Belirlenmesi”

 

*Adeleye Idowu & Clifford Agyei

“Facebook as an Educational Tools: Measuring Knowledge Sharing of University Students Through Social Media”